• Telefon 0266 396 97 98

Tıbbi Atık Planı

 Ana Sayfa / Sayfalar / Tıbbi Atık Planı

SAĞLIK KURULUŞU TIBBİ ATIK YÖNETİM PLANI I-GENEL BİLGİLER I.1. Sağlık Kuruluşunun Adı : EDREMIT 09 NOLU ASM I.2. Adresi :Mimar sinan cd no 46 I.3. Telefon Numarası : 0-266-3969798 I.4. Faks Numarası : YOK II-İDARİ BİLGİLER II.1. Tıbbi Atık Sorumlusu : Dr. ARİF TEKEOĞLU II.2. Tıbbi Atık Sorumlusunun Telefon Numarası : 0533 4457979 II.3 Tıbbi Atık Sorumlusunun E-posta Adresi : arif.tek@hotmail.com II.4. Sağlık Kuruluşu Yatak Sayısı : 0 II.5. Sağlık Kuruluşu Hasta Sayısı (kişi/yıl) : 53 000 kişi /yıl II.6. Planın Dönemi : 2017 yılı III-TIBBİ ATIK YÖNETİMİ III.1. ATIK MİNİMİZASYONU III.1.a) Evsel atıkların oluşumunun ve miktarının azaltılması amacı ile yapılacak çalışmalar: Birimdeki tüm Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanlarına tıbbi atıklardan sorumlu hekim tarafından, evsel atıkların kaynağında azaltılması çalışmaları hakkında hizmet içi eğitim verilmektedir. III.1.b) Ambalaj atıkların oluşumunun ve miktarının azaltılması amacı ile yapılacak çalışmalar: Birimdeki tüm Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanlarına tıbbi atıklardan sorumlu hekim tarafından, ambalaj atıklarının kaynağında azaltılması ve bertaraf edilmesi çalışmaları ile ilgili hizmet içi eğitim programları düzenlenmektedir. III.1.c) Tıbbi atıkların oluşumunun ve miktarının azaltılması amacı ile yapılan çalışmalar: Hangi atıkların tıbbi atık hangi ürünlerin evsel atık ya da geri dönüştürülebilir olduğu konusunda birim içi denetimlerde ve hizmet içi eğitimde personellere bilgiler verilmektedir. Atıkların oluşumunun azaltılması amacıyla gereksiz tek kullanımlık ürünlerin alımından kaçınılmakta, oluşan atıklar için kaynağında ayrım yapılmaktadır. İğne uçları için ayrı kutular bulundurulmaktadır. Belediyemizin geri dönüşüm tesisi bulunduğundan, tek kullanımlık tıbbi ürünlerin ambalajları geri dönüşüm için ayrı olarak toplanmaktadır. Bu tür atıklarımız Belediyemizce evsel atıklarla aynı zamanda, ayrı olarak toplanmaktadır. III.1.d) Tehlikeli atıkların oluşumunun ve miktarının azaltılması amacı ile yapılan çalışmalar: Aile Sağlığı Birimimizde tehlikeli atık oluşmamaktadır. III.2. TIBBİ ATIKLARIN KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI VE BİRİKTİRİLMESİ III.2.a) Evsel nitelikli atıkların kaynağında ayrı toplanması, bu amaçla kullanılacak toplama ekipmanları ve özellikleri: Evsel nitelikte atıkların diğer atıklardan ayrı toplanması için siyah atık poşeti kullanılmaktadır. Bu atıklar Edremit Belediyesi’ne ait geçici atık konteynırlarına bırakılmaktadır. Sorumlu personele evsel atıklarla ilgili eğitimler düzenlenmekte, evsel atıkların ayrı toplanması sağlanmaktadır. III.2.b) Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, bu amaçla kullanılacak toplama ekipmanları ve özellikleri: Ambalaj atıkları için sorumlu personele hizmet içi eğitimler verilmekte ve kaynağında ambalaj atıklarının ayrı toplanması sağlanmaktadır. III.2.c) Tıbbi atıkların (kesici-delici atıklar dahil) kaynağında ayrı toplanması, bu amaçla kullanılacak toplama ekipmanları ve özellikleri: Tıbbi atıkların kaynağında ayrı toplanması için sorumlu hekim tarafından tüm personele hizmet içi eğitimler verilmektedir. Tıbbi atıkların toplanmasında 100 mikron kalınlığında üzerinde “Tıbbi Atık” yazısı ve uluslararası Tıbbi Atık Amblemi bulunan özel kırmızı poşetler kullanılarak tıbbi atıkların yerinde ayrı toplanması sağlanmaktadır. Ayrıca kesici ve delici tıbbi malzemelerin kaynağında ayrı toplanması için standartlara uygun özel tıbbi atık kutuları kullanılmaktadır. III.3. TIBBİ ATIKLARIN TAŞINMASINDA KULLANILACAK EKİPMAN VE ARAÇLAR III.3.a) Evsel atıkların taşınması, taşıma amacıyla kullanılacak araçlar: Sorumlu personel tarafından evsel atık konteynırıyla EDREMİT Belediyesi’ne ait geçici atık konteynırına taşınmaktadır. 7 adet evsel atık kutusu mevcuttur. III.3.b) Ambalaj atıklarının taşınması, taşıma amacıyla kullanılacak araçlar: Evsel atıklarla birlikte Edremit Belediyesi’ne ait geçici atık konteynırına taşınmaktadır. III.3.c) Tıbbi atıkların taşınması, taşıma amacıyla kullanılacak araçlar: Tıbbi atık torbaları ve delici kesici alet kutuları personel tarafından üzerindeki dolum çizgisine gelince, kilitle ayrılmış bölüme taşınmaktadır ve bu Aile Sağlığı Merkezi’ne ait geçici depoda muhafaza edilmektedir. Tıbbi atıkların ünite içinde taşınmasında kullanılan araçlar turuncu renkli, üzerlerinde “Uluslar arası Biyotehlike” amblemi ile “Dikkat! Tıbbi Atık” ibaresi bulunan araçlardır. Tıbbi atık torbaları ağızları sıkıca bağlanmış olarak ve sıkıştırılmadan atık taşıma araçlarına yüklenecek, toplama ve taşıma işlemi sırasında el veya vücut ile temastan kaçınılacaktır. III.3.d) Tehlikeli atıkların taşınması, taşıma amacıyla kullanılacak araçlar: III.4. TIBBİ ATIK TOPLAMA EKİPMANLARININ BULUNDUĞU YERLER, TOPLAMA PROGRAMI VE TAŞIMA GÜZERGÂHI III.4.a) Evsel nitelikli atık biriktirme kaplarının bulunduğu yerler, toplanma saati ve atık taşıma araçlarının izleyeceği güzergah: Evsel nitelikli atık kapları Aile Sağlığı Merkezinde bulunan; tıbbi müdahale odasında, doktor odalarında, bebek izlem gebe izlem odasında, bebek emzirme odasında, hasta ve hasta yakınlarının kolaylıkla ulaşabileceği merkezimiz koridorlarında olmak üzere toplam 7 sayıda bulundurulmaktadır. Atıkların toplanma saati hasta yoğunluğunun en az olduğu ve belediyeye ait evsel atık toplama aracının geliş saatine yakın olan bir saatte yapılmaktadır. Toplanan atıklar görevli personel tarafından, Aile Sağlığı Merkezine 10 metre mesafede bulunan Belediyeye ait geçici atık konteynırlarına taşınmaktadır. III.4.b) Ambalaj atığı biriktirme kaplarının bulunduğu yerler, toplanma saati ve atık taşıma araçlarının izleyeceği güzergah: Edremit Belediyesi tarafından evsel nitelikli ve ambalaj atıkları bir arada, III.4.a) bendinde açıklandığı şekilde toplanmaktadır. III.4.c) Tıbbi atık biriktirme kaplarının bulunduğu yerler, toplanma saati ve atık taşıma araçlarının izleyeceği güzergah; Tıbbi atık biriktirme kapları Aile Sağlığı Merkezinde bulunan; Tıbbi müdahale odasında, doktor odalarında olmak üzere toplam 5 sayıda bulundurulmaktadır. Atıkların toplanma saati hasta yoğunluğunun olmadığı 17.00’den sonra yapılmaktadır. Toplanan tıbbi atıklar görevli personel tarafından Aile Sağlığı Merkezinin dışındaki kilitli bir depoda geçici olarak depolanmaktadır. Geçici olarak depolanan tıbbi atıklar 2-3 ayda bir kez özel firmanın tıbbi atık taşıma aracı tarafından tıbbi atık sterilizasyon ünitesinde bertaraf edilmek üzere toplanmaktadır. III.5. GEÇİCİ DEPOLAMA III.5 Tıbbi atıkların aylık miktarının dahi düşük olması nedeniyle 3 birimli ASM mizde, tıbbi atıklar, ASM dışındaki bir kilitli bır kısımda , tıbbi atık toplayan anlaşmalı firmanın aracıyla almasına dek saklanmaktadır. III.6. TIBBİ ATIK TOPLAMA, TAŞIMA EKİPMANLARININ VE ARAÇLARININ TEMİZLİĞİ VE DEZENFEKSİYONU ASM mizde toplama ekipmanı kullanılmamaktadır. III.7. KAZA ANINDA ALINACAK ÖNLEMLER VE YAPILACAK İŞLEMLER III.7.a)Tıbbi atıkların toplanması, ünite içi taşınması ve geçici depolanması sırasında oluşabilecek yaralanmalarda alınacak önlemler ve yapılacak işlemler. Tıbbi atık personeline herhangi bir kaza anında oluşabilecek risklerle ilgili tıbbi atıklardan sorumlu hekim tarafından yılda en az bir kez olmak üzere hizmet içi eğitim verilecektir. Tıbbi atıkların toplanması ve taşınmasında oluşacak yaralanma anında yaralanan kişi hemen ASM sorumlu hekimine başvurup gerekli ilk müdahaleler yapıldıktan sonra gerekli kontrollerin yapılması ve takibi için en yakın hastanede görevli enfeksiyon hastalıkları uzmanına yönlendirilecektir. III.7.b)Tıbbi atıkların toplanması, ünite içi taşınması ve geçici depolanması sırasında oluşabilecek dökülme ve yayılmalarda alınacak önlemler ve yapılacak işlemler. Tıbbi atık kovalarının, kolay devrilmeyeceği hasta ve çalışanların takılıp düşmelerine neden olmayacağı yerlerde bulundurulması sağlanmıştır. Tıbbi atıkların herhangi bir nedenle dökülmesi durumunda o bölgeye hasta/hasta yakınları ve diğer personelin girişinin engellenmesi sağlanacaktır. Tıbbi atıkların toplanması sırasında, tıbbi atık torbalarında herhangi bir delinme veya sızdırma söz konusu ise ikinci bir atık torbasına daha konularak sızdırmadığından emin olunduktan sonra atılacaktır. Eğer kovanın devrilmesi söz konusu ise çöpe elle dokunulmadan yerdeki atık süpürülecek, yeni bir atık poşetinin içine konacak ve atık kovasının içinde kalan atıklar da bu yeni tıbbi atık poşetinin içine konulacaktır. Sıvı atıklar ise talaşla yoğunlaştırıldıktan sonra tekrar kırmızı renkli plastik torbalara konacaktır. Tıbbi atık kovası da çamaşır suyu ile silinerek temizlenecek ve kovaya yeni bir tıbbi atık poşeti geçirilecektir. Kovanın devrildiği zemin de 1/10 oranında sulandırılmış çamaşır suyu ile dezenfekte edilecektir. Temizlikte kullanılan diğer malzemeler de yine çamaşır suyu ile dezenfekte edilecektir. III.7.c)Tıbbi atıkların toplanması, ünite içi taşınması ve geçici depolanması sırasında oluşabilecek yaralanmalar, dökülme-yayılma ve diğer kazaların bildirilmesi, kayıt altına alınması ve raporlanması. Tıbbi yaralanmaya maruz kalan personel yaralanmayı, tıbbi atık sorumlusuna bildirilir. Ünitede tıbbi atıkların dökülmesi-yayılması veya herhangi bir kaza söz konusu olduğunda görevli hemen durumu tıbbi atık sorumlusuna bildirir. Tıbbi atık sorumlusu olayı tutanak altına alarak bir daha tekrarlanmaması için gerekli tedbirleri alır. III.8. TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI VE TAŞINMASINDA GÖREVLENDİRİLEN PERSONEL III.8.a) Personel: HÜLYA ÖZCAN III.8.b) Görev tanımı: ASM temizlik personeli III.8.c) Çalışma sırasında kullanılacağı özel koruyucu giysi ve ekipmanların özellikleri ile bulunduğu yer: ASM içinde ayrılmış gizli ve kilitli bir bölüm III.8.ç)Yetki Belgesi örneği planın ekinde yer alır III.8.d) Bağışıklanma ve sağlık kontrolü yapıldığına ilişkin bilgi planın ekinde yer alır III.8.e)Eğitimi (Periyodik eğitim kayıtları planın ekinde yer alır) III.9. TIBBİ ATIKLARIN STERİLİZASON/YAKMA TESİSİNE TAŞINMASI III.9.a)Sağlık kuruluşunda oluşan tıbbi atıkları, geçici tıbbi atık deposu/konteynerden alan lisanslı taşıma firması; Vertisa Çevre Teknolojileri İnş. Rek. Dan. İht. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. III.9.b)İletişime geçilecek firma sorumlusu Ad Soyad: A. Faruk GÖRGÜN Gökköy Mahallesi Köy sokak NO: 455/E Tel: 542 6526033, 544 6052580, , 542 6526030 e-mail: blstesis@gmail.com III.9.c)Tıbbi atıkların teslim periyodu: aylık III.10. TIBBİ ATIK STERİLİZASYON/YAKMA TESİSİ III.10.a)Tıbbi atıkların gönderildiği sterilizasyon ve/veya yakma tesisi (Tesis adı, adresi, iletişim bilgileri, lisans numarası, tesisin türü) III.10.b)İletişime geçilecek tesis sorumlusu (ad-soyad ve iletişim bilgileri) III.11. KAYIT TUTMA, RAPORLAMA VE ATIK BEYANI III.11.a)Sağlık kuruluşunda bir önceki yıl oluşan tıbbi atık miktarı 510 kg/Yıl III.11.b)Tıbbi atık miktarını kayıt altına alma, raporlama ve atık beyanından sorumlu personel (ad-soyad ve iletişim bilgileri) Dr. Arif TEKEOĞLU 0533 4457979 III.11.c)Tıbbi atık miktarını kayıt altına alma, raporlama ve atık beyanı (UATF’lerin ve alındı makbuzlarının temini, saklanması, doldurulması ve takibinin nasıl yapılacağı, atık beyanının ne zaman ve nasıl yapılacağı) Her yıl Mart ayında Dr. Arif TEKEOĞLU tarafından elektronik ortamda önceki yılın beyanı yapılıp, dosyalanmaktadır.